Winkelcentrum De Strijp – Eindhoven

Winkelcentrum De Strijp – Eindhoven

De winkels van winkelcentrum De Strijp, gelegen op de hoek van de Strijpsestraat en de St. Trudostraat (tegenover het St. Trudoplein) in Eindhoven, behoren volgens de gemeentelijke detailhandelsnota tot de winkelstructuur en vormen een van de twee wijkwinkelcentra aan de noordwestkant van de gemeente. Dit winkelcentrum bedient de ruim 29.000 inwoners van het stadsdeel Strijp, met name het gebied binnen de ring. Publiekstrekkers zijn de Albert Heijn supermarkt en de Blokker in het winkelcentrum en de naast het complex gelegen Lidl supermarkt.

Het eerste haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling van het winkelcentrum (dat toen nog ’t Schoot heette) verrichtte WPRI in opdracht van de voormalige eigenaar, een beursgenoteerde vastgoedbelegger. Eind 2012 kocht WPRI het winkelcentrum aan namens een particuliere belegger. Deze belegger is exploitant van diverse Albert Heijn-supermarkten, waaronder de Albert Heijn in winkelcentrum De Strijp. Als grootste huurder in het object is de belegger dan ook tevens de grootste belanghebbende bij de beoogde herontwikkeling. Naast de begeleiding in het aankooptraject en de uitvoering van het due diligence-onderzoek verzorgde WP Retail D&M in opdracht van de nieuwe eigenaar/eindgebruiker ook de herontwikkelingsvisie en de bijbehorende haalbaarheidsstudie.

Winkelaanbod

Ten tijde van de aankoop omvatte het complex op de begane grond ca. 2.700 m² winkelruimte. Een deel hiervan ligt aan de centrale passage en was op dat moment verhuurd aan Albert Heijn, Blokker, Etos en een tabaks-/tijdschriftenwinkel. De resterende winkelruimte – gesitueerd onder een laaghangende luifel aan de buitenzijde van het complex aan de Sint Trudostraat – was verhuurd aan een schoenenwinkel en diverse dienstverleners, terwijl er ook sprake was van enige leegstand. Ook van de 760 m² kantoorruimte op de 1e en 2e verdieping aan de pleinzijde stond het overgrote deel langjarig leeg, wat erop duidt dat dit deel van het complex zijn functionaliteit lijkt te hebben verloren.

Winkelcentrum Tolbergcentrum – Roosendaal   Winkelcentrum Tolbergcentrum – Roosendaal   Winkelcentrum Tolbergcentrum – Roosendaal   Winkelcentrum Tolbergcentrum – Roosendaal

Winkelcentrum Tolbergcentrum – Roosendaal   Winkelcentrum Tolbergcentrum – Roosendaal

Ontwikkelopgave

Anders dan in geplande wijkwinkelcentra liggen de winkels van winkelcentrum De Strijp aan de radiale wegenstructuur die het voormalige kerkdorp De Strijp doorsnijden. Mede door de ligging op zeer korte afstand van de binnenstad is er sprake van een vrij dichte bebouwingsstructuur en zeer beperkte parkeergelegenheid. Dat het gebouwencomplex met zijn rooilijnen op de kadastrale erfgrenzen staat, geldt als bijkomende complicerende factor voor de herontwikkelingsopgave, die de volgende aspecten omvat:

  • Uitbreiding van de Albert Heijn-supermarkt van 1.340 m² tot een voor moderne stadswinkels courante maat van 2.000 m² bvo (ca. 1.500 m² wvo);
  • Opheffing van de leegstand en de dienstverlening in het object;
  • Realisatie van op de supermarkt aansluitende winkelunits voor een samenhangend aanbod van dagelijkse- en foodwinkels;
  • Optimalisatie van de indeling van de begane grond voor een goede verhuurbaarheid;
  • Verbetering van de aansluiting op en bruikbaarheid van de bestaande parkeerfaciliteiten door:
    • Het introduceren van een nieuwe passage tussen de supermarkt en de parkeervoorzieningen op het Sint Trudoplein;
    • Het veiliger (voor voetgangers), beter toegankelijk (voor autoklanten) en ongevoelig voor stremmingen maken van het nieuw ingerichte parkeerterrein aan de Klipperstraat door het verplaatsen van de laad- en losactiviteiten van Albert Heijn. In samenspraak met Lidl en de gemeente is besloten om een nieuwe laad- en loszone in te richten aan de Strijpsestraat. Hier kunnen vrachtwagens van beide supermarkten onafhankelijk van elkaar aanrijden, lossen en vertrekken. De organisatie en indeling van de supermarkt dient hierdoor te wijzigen.
  • Herontwikkeling van de kantoorverdiepingen naar appartementen in het vrije sector huursegment(*).

 

Toelichting visuals

1. Bestaande indeling winkelcentrum
2. Nieuwe indeling en uitbreiding, inclusief nieuw te realiseren passage naar het Sint Trudoplein
3. Bestaande situatie hoek Strijpsestraat – Sint Trudostraat
4. Impressie nieuwe situatie hoek Strijpsestraat – Sint Trudostraat met herontwikkeling appartementen inclusief 1 extra bouwlaag
5. Bestaande situatie entree winkelcentrum vanaf parkeerterrein Klipperstraat
6. Nieuwe situatie entree winkelcentrum vanaf parkeerterrein Klipperstraat

(*) Mogelijk wordt dit projectonderdeel op enig moment verkocht aan een particuliere belegger.