Obergon – Winsum

Winkelcentrun Obergon – Winsum

Winkelcentrum Obergon in Winsum is gebouwd in 1994 naar een ontwerp van architectenbureau Martini. De verkoop van C1000 aan Albert Heijn eind 2013 gaf aanleiding om het winkelcentrum te herontwikkelen, de supermarkt te vergroten en een visuele kwaliteitsslag te realiseren. WP Retail Development & Management adviseert de particuliere eigenaar/belegger bij de commerciële aspecten van de ontwikkeling en de verhuur van het winkelcentrum.

Winkelaanbod

Het winkelcentrum heeft een omvang van circa 2.500 m² en biedt onderdak aan een Albert Heijn supermarkt (circa 1.500 m²), een modezaak (Ter Stal), een Chinees restaurant, een steakhouse, een kapsalon en enkele dagwinkels. Boven de winkels bevinden zich 21 appartementen.

Winkelcentrum Obergon – Winsum   Winkelcentrum Obergon – Winsum   Winkelcentrum Obergon – Winsum   Winkelcentrum Obergon – Winsum

Ontwikkelopgave

Winkelcentrum Obergon wordt in 2015 met 512 m² uitgebreid tot ruim 3.000 m². Door toevoeging van een overdekte passage zal een nu nog leegstaand gedeelte van het winkelcentrum straks beter aansluiten op het winkelhart van het complex. Na de uitbreiding in noordelijke richting zal het winkelcentrum ruimte bieden aan een vergrote Albert Heijn (circa 2.100 m²), een Ter Stal modezaak, filialen van Etos en Gall & Gall, een kapsalon en een bakker.

Een ander onderdeel van de ontwikkelingsplannen betreft een facelift voor het winkelcentrum. Daarbij zal met name nadrukkelijk worden gekeken naar de weinig aantrekkelijke, maar prominent in het zicht gelegen achterzijde van het winkelcentrum. De gemeente Winsum heeft een passend inrichtingsplan voor de openbare ruimte rondom het winkelcentrum gemaakt. Dit plan voorziet onder meer in betere parkeervoorzieningen. Daarnaast wordt het voorterrein langs het water aantrekkelijker gemaakt, met ruimte voor de weekmarkt.

Toelichting visuals

1. Impressie herinrichting voorterrein noordzijde
2. Impressie zuidzijde met nieuw in te richten plein
3. Impressie van de nieuwe passage met entree
4. Van stenig parkeerterrein naar winkelen in het groen

Ontwerp: Steven van der Goes architecten (Rotterdam)
Visualisaties: WAX (Den Haag)