Interview VOCUS: een kijkje in de keuken van WP Retail Invest

Interview VOCUS: een kijkje in de keuken van WP Retail Invest

VOCUS architecten bna uit Bussum publiceerde op 17 oktober 2018 een interview waarin Gert-Jan Veldkamp en Roderik Lüschen van WPRI hun licht laten schijnen op het winkellandschap van de toekomst. Ook gaan beide heren in op de invloed van architectuur op de beleving van de consument, het belang van branding voor winkelcentra én het plezier van teamwork. Lees verder

VOCUS architecten publiceert over winkelcentrum Het Stroink in Enschede

VOCUS architecten publiceert over winkelcentrum Het Stroink in Enschede

VOCUS architecten bna uit Bussum publiceerde op haar website onlangs een interessant projectartikel over winkelcentrum Het Stroink in Enschede. VOCUS – verantwoordelijk voor het fraaie ontwerp voor de herontwikkeling van het winkelcentrum – gaat in dit artikel nader in op de ontwerpopgave en licht enkele aspecten van het plan nader toe. Lees verder

Gemeente Den Haag en WPRI ondertekenen samenwerkingsovereenkomst: doorbraak voor herontwikkeling winkelcentrum Duinzigt

Gemeente Den Haag en WPRI ondertekenen samenwerkingsovereenkomst: doorbraak voor herontwikkeling winkelcentrum Duinzigt

Directeur Ontwikkeling & Realisatie Henk Harms van gemeente Den Haag en de drie partners van WP Retail Invest (WPRI) – Kees Holthuijsen, Roderik Lüschen en Gert-Jan Veldkamp – hebben op donderdag 7 juni jl. tijdens de vastgoedbeurs PROVADA in de Amsterdamse RAI de samenwerkingsovereenkomst (SOK) ten aanzien van de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt aan het Willem Royaardsplein ondertekend. “Een langgekoesterde wens om dit winkelcentrum en haar omgeving de Haagse allure die het verdient weer terug te geven, gaat eindelijk in vervulling”, aldus projectleider Henk Hansen van de gemeente. Lees verder

Herontwikkelingsplannen winkelcentrum Het Stroink in Enschede positief ontvangen

Herontwikkelingsplannen winkelcentrum Het Stroink in Enschede positief ontvangen

Op woensdag 16 mei jl. vond in winkelcentrum Het Stroink in Enschede een inloopavond plaats waar belangstellenden konden kennismaken met de plannen voor de verbouwing en uitbreiding van het winkelcentrum en de daarmee samenhangende herinrichting van het openbaar gebied. Lees verder

Gemeenteraad Den Haag stemt in met grondexploitatie winkelcentrum Duinzigt

Gemeenteraad Den Haag stemt in met grondexploitatie winkelcentrum Duinzigt

De gemeenteraad van Den Haag heeft donderdag 15 februari jl. met een overgrote meerderheid ingestemd met het Raadsvoorstel Grondexploitatie Winkelcentrum Duinzigt. Daarmee is na 30 jaar plannenmakerij eindelijk de impasse doorbroken en kan WPRI – eigenaar van het winkelcentrum aan het Willem Royaardsplein in de wijk Benoordenhout – haar plannen voor de herontwikkeling van het winkelcentrum nader uitwerken. Lees verder

Inloopavond winkelcentrum Tolberg

Inloopavond winkelcentrum Tolberg

Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan voor Tolbergcentrum in procedure gebracht. Het afgelopen jaar heeft WPRI als eigenaar van het winkelcentrum haar eerder aangekondigde plannen voor de herontwikkeling van Tolbergcentrum nader uitgewerkt. De resultaten worden op 9 januari 2018 tijdens een inloopavond in wijkcentrum ‘De Bergspil’ gepresenteerd aan de aanwezige bewoners. Lees verder

WP Retail Invest introduceert www.winkelcentrumduinzigt.nl

WP Retail Invest introduceert www.winkelcentrumduinzigt.nl

DEN HAAG – Uit gesprekken met ondernemers en omwonenden van winkelcentrum Duinzigt en met de gemeente Den Haag is gebleken dat er veel behoefte bestaat aan adequate informatievoorziening rondom de herontwikkeling van het winkelcentrum aan het Willem Royaardsplein. Daarom heeft WP Retail Invest op 12 april 2017 een speciale projectwebsite gelanceerd: www.winkelcentrumduinzigt.nl Lees verder

Gemeente Roosendaal en WP Retail Invest sluiten overeenkomst

Gemeente Roosendaal en WP Retail Invest sluiten overeenkomst

ROOSENDAAL – Wijkwinkelcentrum Tolbergcentrum zal in 2018 een grote vernieuwing ondergaan als het aan de gemeente Roosendaal en WP Retail Invest (WPRI) ligt. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met WPRI gesloten. Het huidige winkelcentrum is verouderd en aan een opknapbeurt toe. WPRI heeft daarvoor – als eigenaar van het winkelcentrum – een plan ontwikkeld dat kan rekenen op steun van de gemeente Roosendaal. Lees verder