Waarde creëren in winkelvastgoed content_small

Scroll to Bottom

Home

Waarde creëren in winkelvastgoed

WP Retail Invest investeert vanuit een gedegen visie op de retailmarkt in bestaand winkelvastgoed. Dat doen we zowel voor eigen rekening en risico als namens derden. Duurzame waardecreatie en rendementsverbetering – door middel van actief asset management, herontwikkeling, renovatie en uitbreiding – staan hierbij centraal. Primair richten we onze focus op foodbranche-georiënteerde winkelcentra met een groot verzorgingsgebied op wijkniveau en – in mindere mate – op buurtniveau. Deze objecten vormen in onze optiek een relatief stabiele beleggingscategorie met toekomstwaarde en uitbreidingspotentieel. Daarnaast rekenen we winkelpanden op A1- en A2-locaties in de centra van de top-10 steden tot onze investeringsscope en ons werkterrein.
Lees verder

quote

Marktgerichte werkwijze

We selecteren investeringswaardige objecten op basis van een analyse van de belangrijkste key drivers van de winkelvastgoedmarkt: de concurrentiepositie, de ligging in het verzorgingsgebied en de mogelijkheden voor de eindbelegger om een duurzaam rendement te kunnen realiseren. De kwaliteit van de locatie is hierbij zoals gebruikelijk in hoge mate doorslaggevend. Vanzelfsprekend staan de wensen en eisen van de consument en de eindgebruiker/exploitant centraal. Zo ontwikkelen we voor elk pand of winkelcentrum een specifiek vraaggestuurd en marktconform planconcept. Alleen dan kunnen we een duurzaam rendement realiseren voor alle stakeholders.

Solide marktpartij

Investeringen worden gefinancierd met eigen vermogen, dat we inzetten in een gezonde mix met vreemd vermogen. Hierbij verliezen we een verantwoorde balans tussen risico en rendement nooit uit het oog. Om het succes van onze projecten te waarborgen, werken we intensief samen met andere beleggers en met huurders/eindgebruikers in winkelvastgoed. De uitstekende persoonlijke netwerken van onze partners zijn daarbij een absolute meerwaarde. Het is onze vaste overtuiging dat de juiste samenwerking het verschil maakt tussen een onhaalbare opgave en een succesvolle ontwikkeling.

WP Retail Invest is:

  • nuchter, kritisch en daadkrachtig
  • belegger en ontwikkelaar in één
  • financieel gezond
  • bereid tot het nemen van ontwikkelrisico’s